Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

O D D ZOśrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego


Regulamin >>>


 

W ramach doskonalenia zawodowego PCKZ prowadzi kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów ZSZ w zawodach:

Fryzjer

Kucharz Małej Gastronomii

Cukiernik

Piekarz

Sprzedawca

Tapicer

Stolarz

Lakiernik

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Blacharz Samochodowy

Elektryk

Murarz i inne

Młodociani pracownicy przyjmowani są na turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na podstawie skerowania wydawanego przez:

 

1. Pracodawcę

2. Szkołę

Wzór skierowania przez szkołę stanowi załącznik - Skierowanie na turnus>>>

 

Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym od 8:00 do 15:00. W dniu rozpoczęcia turnusu zajęcia rozpoczynają się od godz 8:00 zgodnie z harmonogramem. Na turnus uczeń powinien zabrać zeszyt (osobno dla każdego przedmiotu) oraz przybory szkolne.

Młodociany pracownik w dniu rozpoczęcia turnusu zgłasza się z wypełnionym i podpisanym przez rodzica/opekuna prawnego drukiem- dane osobowe kursanta>>>

Instrukcję wypełniania danych osobowych kursanta stanowi załącznik --instrukcja

 

Uczestnicy kursów mają możliwość zakwaterowania w Internacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy (obok Centrum)

Kwestionariusz osobowy mieszkańca Internatu.>>>

 

Drukuj

 
 

 


ODDZ           PCKP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platforma Edukacyjna

MOODLE.

CKE

© copyright PCKZ