Egzaminy OKE styczeń 2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Styczeń 2022 

OSOBOWY TERMIN EGZAMINU RODZAJ EGZAMINU KWALIFIKACJA MIEJSCE EGZAMINOWANIA
7/1/2/1/1/0 24.01.2022 15:00 Praktyczny - Wykonanie AU.12 Sala I2 (AU.12)
15/11/2/0/1/0 15.01.2022 09:00 Pisemny - komputerowy SPL.01 Sala D4
25/22/2/0/1/0 10.01.2022 09:00 Praktyczny - Dokumentacja SPL.01 Sala D4 PCKZ (SPL.01)
15/12/2/0/1/0 15.01.2022 12:00 Pisemny - komputerowy MEC.09, SPL.01 Sala D4
6/1/2/1/1/0 24.01.2022 08:00 Praktyczny - Wykonanie MG.19 D3/A5 (MG.19)
15/2/2/0/1/0 18.01.2022 12:00 Praktyczny - Dokumentacja MEC.09 Sala D4 (MEC.09)
Kliknij link https://oke.wroc.pl/organizacja-4/, aby otworzyć zasób.