Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość i egzaminów do 26 kwietnia

Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość i egzaminów do 26 kwietnia 

Kliknij link http://www.gov.pl/edukacja, aby otworzyć zasób.