Ostatnia modyfikacja Nazwa Opis
Folder Ogólne informacje

informacje 

Adres URL https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Adres URL Link Dodawanie nowego Użytkownika

Dodawanie nowego Użytkownika (kliknij link powyżej)

Tutaj możesz się zalogować

Adres URL Rada Pedagogiczna 18 września 2020 r. Nadzór Pedagogiczny

Rada Pedagogiczna 18 czerwca 2020 r. Nadzór Pedagogiczny

Strona RODO

Klauzula RODO

Plik Instrukcja obsługi Platformy Edukacyjnej PCKZ w Oleśnicy

Instrukcja obsługi Platformy Edukacyjnej PCKZ w Oleśnicy