Porządek obrad ( trakcie opracowywania) może ulec zmianie

1. Zatwierdzenie wyników z KKZ

2. Podsumowanie VI turnusu          oraz VII turnusu.

3. Ilośc osób z  z ocenami ndst i nieklasyfikowani uczniowie.

4. składy komisji na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

5. Zasady oceniania z zachowania

6. Dyskusja

7 Wnioski i uwagi