Kurs przeznaczony dla instruktorów praktycznej nauki zawodu