Referent ds. ekonomiczno-szkoleniowych

 Dyrektor Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy og?asza nabór na stanowisko pracy:

Referent ds. ekonomiczno-szkoleniowych

Formularz osobowy


Opublikował: Marek Adamaszek
Publikacja dnia: 23.03.2018
Podpisał: Marek Adamaszek
Dokument z dnia: 09.03.2018
Dokument oglądany razy: 1034
15.07.2020 // www.pckzolesnica.pl/bip