Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email:sekretariat@pckzolesnica.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza e-Puap: PCKZ_Olesnica\skrytka

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

WITAMY PAŃSTWA


 

 

UWAGA!!!

 

Jesteśmy w trakcie modernizacji naszej strony Internetowej.

 

 

Najnowsze informację znajdziesz tutaj...

 

Prosimy o wyrozumiałość

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PCKZ w sprawie zmiany pracy Powietowego Centrum Kształcenia Zawodowego w okresie wakacyjnym

 

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 30.05.2022 r.

Czas trwania: 48 godzin

Odbiorcy: dla podmiotów kształcących uczniów w danym zawodzie

         Program szkolenia zatwierdzony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu:
1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy - 5 godzin
2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” - 8 godzin
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu - 27 godzin
4. Umiejętności dydaktyczne - 8 godzin

Sprawdź, zadzwoń, przyjdź!

                                                                      

 

 

 

Dyrekcja Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy uprzejmie
zawiadamia, iż w dniu 10 maja 2022r. (wtorek) o godz. 14.00  odbędzie
się spotkanie pracowników pedagogicznych oraz
administracyjno-obsługowych a także emerytów w celu przedstawienia
propozycji zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
PCKZ w Oleśnicy, wybranie dodatkowego członka komisji ZFŚS oraz
omówienie spraw bieżących. Obecność proszę potraktować jako obowiązkową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCKZ w Oleśnicy zaprasza na KURS ELEKTROENERGETYCZNY

osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji oraz przedłużeniem uprawnień SEP.
Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie gryp: elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 14.12.2021 r.

Zapraszamy!!!

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MIESZKAŃCA INTERNATU IX.2021

 

FORMULARZ DANE OSOBOWE KURSANTA IX.2021

 

Centrum posiada możliwość zakwaterowania uczniów w internacie P.C.K.Z.
w Oleśnicy (obok Centrum). Zgłoszeń do internatu szkoła dokonuje e-mailem co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu na adres sekretariat@pckzolesnica.pl. Koszt za pobyt w internacie przez cały turnus w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 550,00 zł.. Opłata za pobyt w internacie składa się z dwóch składowych tj. I stała i II zmienna. Opłata stała nie podlega zwrotowi. I-stała to kwota 190,00 złotych za pokój/jego rezerwację, koszty obsługi. II zmienna to kwota 360,00 złotych stanowiąca koszty wyżywienia jednego mieszkańca internatu za pobyt na całym turnusie 20 dni / 4 tygodnie (śniadanie, II śniadanie: np. bułka słodka, jogurt lub owoc, obiad-2 dania, kolacja). Opłata zmienna może ulec zmniejszeniu w przypadku nieobecności ucznia/mieszkańca internatu z powodu choroby jeżeli nieobecność została zgłoszona na dzień przed nieobecnością opiekunowi internatu. Odliczenie stawki żywieniowej w wysokości 18,00 złotych następuje po otrzymaniu przez księgowość Centrum (na koniec turnusu) wykazu dni żywieniowych w internacie za ten okres. Zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez rodzica / opiekuna prawnego w kwestionariuszu mieszkańca internatu w terminie trzech tygodni licząc od dnia otrzymania przez księgowość ww. wykazu. Uczniowie przebywający w internacie Centrum proszeni są o zabranie stroju sportowego oraz kąpielowego ponieważ w czasie wolnym od zajęć uczniowie mogą korzystać w wyznaczone dni z siłowni oraz basenu - w cenie pobytu w internacie. Zajęcia na turnusach odbywają się w systemie jednozmianowym od 8.00 do 15.00. Rozpoczęcie turnusu o godz. 8.00. W dniu rozpoczęcia i zakończenia turnusu zajęcia odbywają się wg rozkładu zajęć. Na turnus uczeń powinien zabrać zeszyt (osobno do każdego przedmiotu) oraz przybory szkolne. Jednocześnie informuję, że uczeń w dniu rozpoczęcia turnusu powinien mieć ze sobą wypełnione przez rodzica lub przez siebie (jeżeli uczeń jest pełnoletni) druki dane osobowe kursanta oraz kwestionariusz osobowy mieszkańca internatu. Druki te obowiązują na wszystkich turnusach I, II i III stopnia w każdym zawodzie od 01.09.2021 r. Każdy z tych druków składa się z dwóch stron, proszę aby były one drukowane dwustronnie, a nie na dwóch osobnych kartkach. Proszę by uczniowie zgłaszali się na turnusy oraz do internatu z wypełnionymi dokumentami.

 

 

 

ZALOGUJ

 

 

 

 

Praca i Nauczanie Zdalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Platforma Edukacyjna

MOODLE

CKE

 

© copyright PCKZ